Przetargi.pl
„Dostawa sprzętu dofinansowanego przez Ministra Zdrowia w ramach zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn.: „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY ogłasza przetarg

 • Adres: 85-094 Bydgoszcz, ul. Marii Curie Skłodowskiej 9
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY
  ul. Marii Curie Skłodowskiej 9
  85-094 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 001126074
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jurasza.umk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa sprzętu dofinansowanego przez Ministra Zdrowia w ramach zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn.: „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach