Przetargi.pl
Modernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łuszczowie wraz z budową sali sportowej

Gmina Wólka ogłasza przetarg

 • Adres: 20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 478 17 50
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wólka
  Jakubowice Murowane 8
  20-258 Jakubowice Murowane, woj. lubelskie
  tel. 81 478 17 50
  REGON: 431020150
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wolka.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łuszczowie wraz z budową sali sportowej
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach