Przetargi.pl
Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową ujęcia i sieci wodociągowej w miejscowości Poręba Wielka w Gminie Niedźwiedź

GMINA NIEDŹWIEDŹ ogłasza przetarg

 • Adres: 34-735 Niedźwiedź, Niedźwiedź 233
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA NIEDŹWIEDŹ
  Niedźwiedź 233
  34-735 Niedźwiedź, woj. małopolskie
  REGON: 491892535
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niedzwiedz.iap.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową ujęcia i sieci wodociągowej w miejscowości Poręba Wielka w Gminie Niedźwiedź
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach