Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego oraz materiałów do badań diagnostycznych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Szpital Powiatowy w Chrzanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-500 Chrzanów, Topolowa 16
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Chrzanowie
  Topolowa 16
  32-500 Chrzanów, woj. małopolskie
  REGON: 000310108
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital-chrzanow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego oraz materiałów do badań diagnostycznych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szyny palcówki Finger (in. Zimmer)Worek do zbiórki moczu, wieszak na worek, zestaw do lewatywJenorazowy worek na wymioty, wykonany z wytrzymałej, przeźroczystej foli umożliwiającej obserwację wydzielinyWkłady workowe jednorazowego użytku, poj. 2000 ml, lub 1000 ml z trwale dołączoną pokrywą.Pojemniki wielorazowego użytku na wkłady workowe. Zestaw wkład workowy poj. 2000 ml, lub 1000 ml + dren do odsysania zapakowany w jednym opakowaniu, niesterylny.Pętla tnąca do elektroresektora CH24, CH27 wielorazowego użytku. Kulka koagulacyjna do elektroresektora CH24, CH27 wielorazowego użytku. Nóż zimny CH24, CH27 wielorazowego użytkuPojemnik na zużyteElektroda do elektroterapii silikonowo-weglowa o wymiarach. Podkład wiskozowy do elektrod. Krystalit- płyn do czyszczenia wanien.Maska anestytyczna jednorazowego użytku z elastyczną kopułkąLinia do próbek gazu kapnografu o długości 3 m z filtrem 0,8 um w aparatach do znieczuleniaElektroda neutralna, jednorazowa, hydrożel, dzielona, dla dorosłych i dzieciGruszka z miękkim końcem nr 2Jednorazowa dwustronna szczotka o średnicy od 6 - 11 mm do czyszczenia kanałów instrumentów endoskopowych,Worek stomijny jednoczęściowy - uniwersalny otwarty (odpuszczalny)Basen sanitarny. Kaczka męska. Nerka medyczna. Pojemnik do dobowej zbiórki moczuMaska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV. Maska tlenowa Venturiego, przylegajaca pod brodę.Osłonki do termometru BraunMyjka jednorazowa sucha z miękkiego i chłonnego materiałuKoc termiczny - Folia NRCJednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopówElektroda EKG. Papier do EKG. Papier do defibrylatora. Papier do USG.Probówki na kał. Szkiełka podstawowe.Okłady żelowane. Szpatułki drewniane. Kubki na mocz.Pojemniki do użytku w laboratoriach histologicznych i patologicznych.Pasta do badania polisonograficznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach