Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Rytwiany wraz z podmiotami objętymi ubezpieczeniem

GMINA RYTWIANY ogłasza przetarg

 • Adres: 28-236 Rytwiany, ul. Staszowska 15
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA RYTWIANY
  ul. Staszowska 15
  28-236 Rytwiany, woj. świętokrzyskie
  REGON: 830409726
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rytwiany.com.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Rytwiany wraz z podmiotami objętymi ubezpieczeniem
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach