Przetargi.pl
KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY postępowanie powtórzone STAWIGUDA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH – postępowanie powtórzone

Gmina Stawiguda ogłasza przetarg

 • Adres: 11-034 Stawiguda, Olsztyńska 10
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stawiguda
  Olsztyńska 10
  11-034 Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 510743195
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.stawiguda.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY postępowanie powtórzone STAWIGUDA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH – postępowanie powtórzone
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach