Przetargi.pl
Dostawa paszy dla żubrów w Nadeśnictwie Borki w 2017 r.

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Borki ogłasza przetarg

 • Adres: 11-612 Kruklanki, Dworcowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874217045 , fax. 874217053
 • Data zamieszczenia: 2017-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Borki
  Dworcowa 8A
  11-612 Kruklanki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874217045, fax. 874217053
  REGON: 79050488100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paszy dla żubrów w Nadeśnictwie Borki w 2017 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa paszy w ilości i asortymencie, ton : siano łąkowe 60, sianokiszonka 80,buraki pastewne 150, zielonka z kukurydzy 450, sól paszowa 3, granulat paszowy 10, dynie 50. Szacunkowa wartość Zamówienia między 30000 a 135000 euro

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach