Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia do pracowni językowych oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich”.

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie ogłasza przetarg

 • Adres: 13300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 56 472-96-32 , fax. 56 474-27-14
 • Data zamieszczenia: 2017-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
  ul. Rynek 1
  13300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 56 472-96-32, fax. 56 474-27-14
  REGON: 87111888500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia do pracowni językowych oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę wyposażenia do 2 pracowni językowych (wraz z montażem i uruchomieniem), 20 tabletów, 1 tablicy interaktywnej, 2 drukarek 1 magnetofonu CD, głośnika do laptopa, aparatu fotograficznego, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi przedstawionymi w Załączniku 1a do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do Formlarza ofertowego, 2) dostawę pomocy dydaktycznych, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi przedstawionymi w Załączniku nr 1b do SIWZ,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach