Przetargi.pl
Dostawa pomp perystaltycznych z osprzętem oraz zbiorników przenośnych o pojemności wodnej 10-15 m3 z osprzętem

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Olsztyn ogłasza przetarg

 • Adres: 10045 Olsztyn, ul. Niepodległości
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 229 529 , fax. 895 229 505
 • Data zamieszczenia: 2017-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Olsztyn
  ul. Niepodległości 16
  10045 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 229 529, fax. 895 229 505
  REGON: 17359731005
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomp perystaltycznych z osprzętem oraz zbiorników przenośnych o pojemności wodnej 10-15 m3 z osprzętem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomp perystaltycznych i zbiorników przenośnych do 3 lokalizacji na terenie Polski. Zmówienie podzielone jest na 2 części: CZĘŚĆ I: Pompa perystaltyczna z osprzętem – 5 sztuk, CZĘŚĆ II: Zbiornik przenośny o pojemności wodnej 10-15 m3 z osprzętem – 10 sztuk. Odbiorcami sprzętu wymienionego w części I i II są jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, tj.: - Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie, - Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku, - Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie, zgodnie z załącznikiem nr 1c do SIWZ orz załącznikiem nr 2 do projektu umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach