Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w projekcie grantowym "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

Gmina Lubomino ogłasza przetarg

 • Adres: 11-135 Lubomino, Kopernika 7
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895324450 , fax. 895324451
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubomino
  Kopernika 7
  11-135 Lubomino, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895324450, fax. 895324451
  REGON: 000540920
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w projekcie grantowym "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakup i dostawa specjalistycznego oprogramowania biurowego - 161 licencji przeznaczonych dla 161 komputerów i 161 użytkowników, typ licencji - do użytku domowego, typ produktu - produkt fizyczny, okres licencji – bezterminowazakup i dostawa 10 laptopów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach