Przetargi.pl
Prowadzenie bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Miasta Ełk

Gmina Miasto Ełk ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, Marsz. Józefa Piłsudskiego 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (+48) 087 732 62 00
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Ełk
  Marsz. Józefa Piłsudskiego 4
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (+48) 087 732 62 00
  REGON: 790671076
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.elk.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Miasta Ełk
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach