Przetargi.pl
Dowozy i odwozy uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubichowo

Gmina Lubichowo - Urząd Gminy Lubichowo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-240 Lubichowo, Zblewska 8
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585885226 , fax. 585885340
 • Data zamieszczenia: 2022-08-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubichowo - Urząd Gminy Lubichowo
  Zblewska 8
  83-240 Lubichowo, woj. pomorskie
  tel. 585885226, fax. 585885340
  REGON: 191675712
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubichowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowozy i odwozy uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubichowo
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach