Przetargi.pl
Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii

Gmina Lubomino ogłasza przetarg

 • Adres: 11-135 Lubomino, Kopernika 7
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895324450 , fax. 895324451
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubomino
  Kopernika 7
  11-135 Lubomino, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895324450, fax. 895324451
  REGON: 000540920
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubomino.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach