Przetargi.pl
USŁUGA UBEZPIECZENIA SZPITALA POWIATOWEGO IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach ogłasza przetarg

 • Adres: 11-200 Bartoszyce, Kardynała Wyszyńskiego 11
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
  Kardynała Wyszyńskiego 11
  11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 000308436
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA UBEZPIECZENIA SZPITALA POWIATOWEGO IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach