Przetargi.pl
Dostawę artykułów żywnościowych do jednostek obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Warszawie na rok 2022

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 ogłasza przetarg

 • Adres: 04-133 Warszawa, Łukowska 25
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 849-60-13
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
  Łukowska 25
  04-133 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 849-60-13
  REGON: 380370870
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zpow3.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę artykułów żywnościowych do jednostek obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Warszawie na rok 2022
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach