Przetargi.pl
Dostawa odzieży ochronnej jednorazowego użytku

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikolaja Kopernika w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Batorego 17/19
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikolaja Kopernika w Toruniu
  Batorego 17/19
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 870252274
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.med.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odzieży ochronnej jednorazowego użytku
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach