Przetargi.pl
„Dostawa odczynników do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego z dzierżawą sprzętu, przeglądami technicznymi oraz serwisem.”

Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, Jana III Sobieskiego 7A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3606135
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą
  Jana III Sobieskiego 7A
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34 3606135
  REGON: 151536730
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.matkadziecko.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającypodmiot leczniczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa odczynników do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego z dzierżawą sprzętu, przeglądami technicznymi oraz serwisem.”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach