Przetargi.pl
Dostawa mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz innego wyposażenia dla 13 Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach

Żłobek Miejski w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-086 Katowice, Sokolska 26
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322539677
 • Data zamieszczenia: 2023-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Żłobek Miejski w Katowicach
  Sokolska 26
  40-086 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322539677
  REGON: 270236733
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zlobek.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz innego wyposażenia dla 13 Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach