Przetargi.pl
Dostawa laserowego projektora kinowego

MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI ogłasza przetarg

 • Adres: 90-312 Łódź, Plac Zwycięstwa 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI
  Plac Zwycięstwa 1
  90-312 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 001237170
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kinomuzeum.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa laserowego projektora kinowego
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach