Przetargi.pl
Dostawa aparatu RTG stacjonarnego z zawieszeniem sufitowym

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPCY ogłasza przetarg

 • Adres: 62-400 Słupca, ul. Romualda Traugutta 7
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632752300 -486
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPCY
  ul. Romualda Traugutta 7
  62-400 Słupca, woj. wielkopolskie
  tel. 632752300 -486
  REGON: 000306621
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpital.slupca.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatu RTG stacjonarnego z zawieszeniem sufitowym
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach