Przetargi.pl
Usługi rolnicze

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ogłasza przetarg

 • Adres: 61-701 Poznań, ul. Fredry12
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  ul. Fredry12
  61-701 Poznań, woj. wielkopolskie
  REGON: 367849538
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi rolnicze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa rolnicza polegające na: skoszeniu traw, chwastów oraz wycince krzaków i samosiewów, zezrębkowaniu odpadów drzewnych i rozrzuceniu powstałej biomasy (dotyczy wskazanych zadań) oraz wykonaniu oprysku chemicznego zwalczającego chwasty na zabudowanych i niezagospodarowanych gruntach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatów: grodziski, międzychodzki, poznański, szamotulski.Usługa rolnicza polegająca na: skoszeniu traw, chwastów oraz wycince krzaków i samosiewów, zezrębkowaniu odpadów drzewnych i rozrzuceniu powstałej biomasy (dotyczy wskazanych zadań) oraz wykonaniu oprysku chemicznego zwalczającego chwasty na zabudowanych i niezagospodarowanych gruntach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatów: gnieźnieński, koniński, słupecki, wrzesiński.Usługa rolnicza polegająca na: skoszeniu traw, chwastów oraz wycince krzaków i samosiewów, zezrębkowaniu odpadów drzewnych i rozrzuceniu powstałej biomasy (dotyczy wskazanych zadań) oraz wykonaniu oprysku chemicznego zwalczającego chwasty na zabudowanych i niezagospodarowanych gruntach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatów: chodzieski, obornicki, pilski, wągrowiecki, złotowski.Usługa rolnicza polegająca na: skoszeniu traw, chwastów oraz wycince krzaków i samosiewów, zezrębkowaniu odpadów drzewnych i rozrzuceniu powstałej biomasy (dotyczy wskazanych zadań) oraz wykonaniu oprysku chemicznego zwalczającego chwasty na zabudowanych i niezagospodarowanych gruntach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatów: jarociński, kępiński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski.Usługa rolnicza polegająca na: skoszeniu traw, chwastów oraz wycince krzaków i samosiewów, zezrębkowaniu odpadów drzewnych i rozrzuceniu powstałej biomasy (dotyczy wskazanych zadań) oraz wykonaniu oprysku chemicznego zwalczającego chwasty na zabudowanych i niezagospodarowanych gruntach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatów: gostyński, kościański, leszczyński, rawicki, śremski, wolsztyński.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach