Przetargi.pl
Dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie zimowych 2022/2023

Powiat Pilski ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, aleja Niepodległości 33/35
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pilski
  aleja Niepodległości 33/35
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  REGON: 570799480
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.pila.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie zimowych 2022/2023
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach