Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przesyłek pocztowych, nadawania, przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek i ich ewentualnych zwrotów do nadawcy

GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Stary Rynek 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI
  Stary Rynek 1
  62-065 Grodzisk Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  REGON: 631259382
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodzisk.wlkp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przesyłek pocztowych, nadawania, przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek i ich ewentualnych zwrotów do nadawcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Gminy Grodzisk Wielkopolski usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przesyłek pocztowych, nadawania, przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek i ich ewentualnych zwrotów do nadawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach