Przetargi.pl
Budowa nowej siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.

MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI W LESZNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, ul. Cypriana Kamila Norwida 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655299367
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI W LESZNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Cypriana Kamila Norwida 4
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 655299367
  REGON: 382259957
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mzz.leszno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa nowej siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie Sp. z o. o.
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach