Przetargi.pl
Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek

Gmina Miasta Tychy ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, Niepodległości 49
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 327763808
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Tychy
  Niepodległości 49
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. +48 327763808
  REGON: 276255507
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.umtychy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach