Przetargi.pl
Budowa osuszacza wraz z nowa dmuchawą na instalacji przetwarzania odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B w systemie zaprojektuj i wybuduj

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp.z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Zwycięstwa 36
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp.z o.o.
  Zwycięstwa 36
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  REGON: 278165760
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzogliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa osuszacza wraz z nowa dmuchawą na instalacji przetwarzania odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach