Przetargi.pl
Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW w podziale na 2 zadania. Projekt współfinan. ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48729057847
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
  Ząbkowicka
  57-230 Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie
  tel. +48729057847
  REGON: 890718449
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kamienieczabkowicki.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW w podziale na 2 zadania. Projekt współfinan. ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach