Przetargi.pl
Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 88-300 Mogilno, ul. Marii Konopnickiej 20
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 525888300 , fax. 252888240
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE
  ul. Marii Konopnickiej 20
  88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525888300, fax. 252888240
  REGON: 092365448
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp-mogilno.rbip.mojregion.info/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach