Przetargi.pl
Audyt techniczny oraz audyt operacyjny hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice

Miasto Gliwice ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Zwycięstwa 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 32 238-55-30
 • Data zamieszczenia: 2022-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gliwice
  Zwycięstwa 21
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. +48 32 238-55-30
  REGON: 276255335
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gliwice.eu/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Audyt techniczny oraz audyt operacyjny hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach