Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z komunalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wola Osowińska oraz pełnienie nadzoru autorskiego

GMINA BORKI ogłasza przetarg

 • Adres: 21-345 Borki, ul. Wojska Polskiego 41
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BORKI
  ul. Wojska Polskiego 41
  21-345 Borki, woj. lubelskie
  REGON: 431019885
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z komunalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wola Osowińska oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach