Przetargi.pl
Zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej w ramach projektu „W trosce o przyszłość młodzieży - wsparcie dla uczniów Szkoły Branżowej I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jastrowiu”

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. DR. JANUSZA KORCZAKA W JASTROWIU ogłasza przetarg

 • Adres: 64-915 Jastrowie, ul. Poznańska 35
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 266 28 83
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. DR. JANUSZA KORCZAKA W JASTROWIU
  ul. Poznańska 35
  64-915 Jastrowie, woj. wielkopolskie
  tel. 67 266 28 83
  REGON: 302027270
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mowjastrowie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej w ramach projektu „W trosce o przyszłość młodzieży - wsparcie dla uczniów Szkoły Branżowej I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jastrowiu”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach