Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą wyposażenia na potrzeby projektu pn.: „Poprawa ergonomii pracy personelu SP ZOZ w Myszkowie” – 8 Części

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-300 Myszków, Aleja Wolności 29
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
  Aleja Wolności 29
  42-300 Myszków, woj. śląskie
  REGON: 000306377
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zozmyszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą wyposażenia na potrzeby projektu pn.: „Poprawa ergonomii pracy personelu SP ZOZ w Myszkowie” – 8 Części
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach