Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA NOWEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z NIEZBĘDNYM OPROGRAMOWANIEM, W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO ,,CYFROWA GMINA”

Gmina Skarżysko Kościelne ogłasza przetarg

 • Adres: 26-115 Skarżysko Kościelne, Kościelna 2a
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 2714466
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skarżysko Kościelne
  Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 2714466
  REGON: 291010168
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA NOWEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z NIEZBĘDNYM OPROGRAMOWANIEM, W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO ,,CYFROWA GMINA”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach