Przetargi.pl
Zakup i dostawa maszyn do utrzymania porządku - 6 pakietów

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII ogłasza przetarg

 • Adres: 61-866 Poznań, GARBARY 15
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII
  GARBARY 15
  61-866 Poznań, woj. wielkopolskie
  REGON: 000291204
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wco.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa maszyn do utrzymania porządku - 6 pakietów
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach