Przetargi.pl
ZP3/1581/24 - Usługa szerokopasmowego dostępu do sieci Internet dla jednostki UAM w Słubicach oraz usługę łącza transmisji danych pomiędzy jednostką UAM w Słubicach a UAM w Poznaniu.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-712 Poznań, Wieniawskiego 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  REGON: 000001293
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP3/1581/24 - Usługa szerokopasmowego dostępu do sieci Internet dla jednostki UAM w Słubicach oraz usługę łącza transmisji danych pomiędzy jednostką UAM w Słubicach a UAM w Poznaniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa szerokopasmowego dostępu do sieci Internet dla jednostki UAM w Słubicach oraz usługę łącza transmisji danych pomiędzy jednostką UAM w Słubicach a UAM w Poznaniu z przepływnością 10 Gbit/s.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72400000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach