Przetargi.pl
Zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego

GMINA JAROCIN ogłasza przetarg

 • Adres: 63-200 Jarocin, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (062) 749 95 00 , fax. (062) 747 22 25
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA JAROCIN
  AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. (062) 749 95 00, fax. (062) 747 22 25
  REGON: 250854702
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach