Przetargi.pl
wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku przy ul. Partyzantów 74 B do obowiązujących przepisów p.poż

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3201032, 3200220, 3023282 , fax. 58 3458235
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
  ul. Partyzantów 74 74
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, fax. 58 3458235
  REGON: 19281776900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gznk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku przy ul. Partyzantów 74 B do obowiązujących przepisów p.poż
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku biurowego GZNK SZB przy ul. Partyzantów 74 B (działka nr 6/10, obręb 40) do obowiązujących przepisów p.poż., polegające na wykonaniu wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej SAP oraz oświetlenia dróg ewakuacyjnych.
  Charakterystyczne parametry techniczne budynku:
  Powierzchnia użytkowa budynku - 1 041,51 m2
  Powierzchnia zabudowy - 313,79 m2
  Kubatura - 4 626,25 m3
  Wysokość budynku - 13,70 m.
  Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej posiada cztery kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Całość zabudowy składa się z części biurowej będącej przedmiotem opracowania oraz archiwum.
  Budynek wyposażony jest w instalacje:
  - wodno-kanalizacyjną w tym instalacja ciepłej i zimnej wody,
  - centralnego ogrzewania,
  - elektryczną i teletechniczną,
  - odgromową,
  - wentylacji mechanicznej w części budynku,
  - wentylacji grawitacyjnej,
  - Systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
  2. Zakres robót obejmuje:
  2.1 Roboty budowlane:
  a) wymianę drzwi przeciwpożarowych zamykających klatkę schodową,
  b) wymianę drzwi wewnętrznych na drzwi aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym na piętrach budynku z obu stron korytarza,
  c) przesunięcie ścianki g-k z drzwiami I piętra,
  d) prace szpachlarskie i malarskie,
  e) roboty porządkowe.
  2.2 Roboty sanitarne:
  a) demontaż wentylatorów łazienkowych, podejść kanałowych (leżaków) do kanałów wentylacji grawitacyjnych, nawietrzaków okiennych, kratek wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej,
  b) prace komiarskie,
  c) remont istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń,
  d) modernizację systemu wentylacji grawitacyjnej pozostałych pomieszczeń biurowych,
  e) wykonanie systemu wentylacji mechanicznej wyciągowej pomieszczenia węzła cieplnego,
  f) modernizację systemu wentylacji pomieszczeń sanitarnych.
  2.3 Roboty elektryczne i SAP:
  a) instalację oświetlenia ewakuacyjnego,
  b) instalację oddymiania,
  c) instalację sygnalizacji systemu pożaru SSP,
  d) instalację zasilania wentylatorów z nowej rozdzielnicy.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
  3.1. Projekt budowlany remontu budynku biurowego B GZNK położonego w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74 w zakresie poprawy warunków użytkowania, instalacji elektrycznych SAP oraz oświetlenia dróg ewakuacyjnych dz. nr 6/10, obręb 40 - załącznik nr 1 do siwz.
  1) Branża budowlana - załącznik nr 1.1 do siwz.
  - Rysunek nr 1 - Sytuacja w terenie - załącznik nr 1.1.1 do siwz,
  - Rysunek nr 2 - Rzut piwnicy - projekt - załącznik nr 1.1.2 do siwz,
  - Rysunek nr 3 - Rzut parteru - projekt - załącznik nr 1.1.3 do siwz,
  - Rysunek nr 4 - Rzut I piętra - projekt - załącznik nr 1.1.4 do siwz,
  - Rysunek nr 5 - Rzut II piętra - projekt - załącznik nr 1.1.5 do siwz,
  - Rysunek nr 6 - Rzut III piętra - projekt - załącznik nr 1.1.6 do siwz,
  - Rysunek nr 7 - Przekrój A-A - załącznik nr 1.1.7 do siwz,
  - Rysunek nr 8 - Zestawienie wymienianej stolarki drzwiowej - załącznik nr 1.1.8 do siwz.
  2) Instalacje elektryczne - załącznik nr 1.2 do siwz,
  - Rysunek nr E-11 str. 1/2 - Schemat główny tablicy TP - załącznik nr 1.2.1 do siwz,
  - Rysunek nr E-11 str. 2/2 - Schemat główny tablicy TP - załącznik nr 1.2.2 do siwz,
  - Rysunek nr E-12 str. 1/2 - Plan oświetlenia ewakuacyjnego. Piwnica - załącznik nr 1.2.3 do siwz,
  - Rysunek nr E-12 str. 2/2 - Plan oświetlenia ewakuacyjnego. Piwnica - załącznik nr 1.2.4 do siwz,
  - Rysunek nr E-13 str. 1/2 - Plan oświetlenia ewakuacyjnego. Parter - załącznik nr 1.2.5 do siwz,
  - Rysunek nr E-13 str. 2/2 - Plan oświetlenia ewakuacyjnego. Parter - załącznik nr 1.2.6 do siwz,
  - Rysunek nr E-14 str. 1/2 - Plan oświetlenia ewakuacyjnego. I Piętro - załącznik nr 1.2.7 do siwz,
  - Rysunek nr E-14 str. 2/2 - Plan oświetlenia ewakuacyjnego. I Piętro - załącznik nr 1.2.8 do siwz,
  - Rysunek nr E-15 str. 1/2 - Plan oświetlenia ewakuacyjnego. II Piętro - załącznik nr 1.2.9 do siwz,
  - Rysunek nr E-15 str. 2/2 - Plan oświetlenia ewakuacyjnego. II Piętro - załącznik nr 1.2.10 do siwz,
  - Rysunek nr E-16 str. 1/2 - Plan oświetlenia ewakuacyjnego. III Piętro - załącznik nr 1.2.11 do siwz,
  - Rysunek nr E-16 str. 2/2 - Plan oświetlenia ewakuacyjnego. III Piętro - załącznik nr 1.2.12 do siwz,
  - Rysunek nr E-21 - Schemat instalacji SAP - załącznik nr 1.2.13 do siwz,
  - Rysunek nr E-22 str. 1/2 - Plan instalacji SAP Piwnica - załącznik nr 1.2.14 do siwz,
  - Rysunek nr E-22 str. 2/2 - Plan instalacji SAP Piwnica - załącznik nr 1.2.15 do siwz,
  - Rysunek nr E-23 str. 1/2 - Plan instalacji SAP Parter - załącznik nr 1.2.16 do siwz,
  - Rysunek nr E-23 str. 2/2 - Plan instalacji SAP Parter - załącznik nr 1.2.17 do siwz,
  - Rysunek nr E-24 str. 1/2 - Plan instalacji SAP I Piętro - załącznik nr 1.2.18 do siwz,
  - Rysunek nr E-24 str. 2/2 - Plan instalacji SAP I Piętro - załącznik nr 1.2.19 do siwz,
  - Rysunek nr E-25 str. 1/2 - Plan instalacji SAP II Piętro - załącznik nr 1.2.20 do siwz,
  - Rysunek nr E-25 str. 2/2 - Plan instalacji SAP II Piętro - załącznik nr 1.2.21 do siwz,
  - Rysunek nr E-26 str. 1/2 - Plan instalacji SAP III Piętro - załącznik nr 1.2.22 do siwz,
  - Rysunek nr E-26 str. 2/2 - Plan instalacji SAP III Piętro - załącznik nr 1.2.23 do siwz.
  3.2. Projekt wykonawczy remontu budynku biurowego B GZNK położonego w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74 w zakresie poprawy warunków użytkowania, instalacji elektrycznych SAP oraz oświetlenia dróg ewakuacyjnych dz. nr 6/10, obręb 40 - załącznik nr 2 do siwz.
  1) Branża budowlana - załącznik nr 2.1 do siwz
  - Rysunek nr 1 - Sytuacja w terenie - załącznik nr 2.1.1 do siwz,
  - Rysunek nr 2 - Rzut piwnicy - projekt - załącznik nr 2.1.2 do siwz,
  - Rysunek nr 3 - Rzut parteru - projekt - załącznik nr 2.1.3 do siwz,
  - Rysunek nr 4 - Rzut I piętra - projekt - załącznik nr 2.1.4 do siwz,
  - Rysunek nr 5 - Rzut II piętra - projekt - załącznik nr 2.1.5 do siwz,
  - Rysunek nr 6 - Rzut III piętra - projekt - załącznik nr 2.1.6 do siwz,
  - Rysunek nr 7 - Przekrój A-A - załącznik nr 2.1.7 do siwz,
  - Rysunek nr 8 - Zestawienie wymienianej stolarki drzwiowej - załącznik nr 2.1.8 do siwz.
  2) Instalacje elektryczne - załącznik nr 2.2 do siwz
  - Rysunek nr E-11 str. 1/2 - Schemat główny tablicy TP - załącznik nr 2.2.1 do siwz
  - Rysunek nr E-11 str. 2/2 - Schemat główny tablicy TP - załącznik nr 2.2.2 do siwz,
  - Rysunek nr E-12 str. 1/2 - Plan oświetlenia ewakuacyjnego. Piwnica - załącznik nr 2.2.3 do siwz,
  - Rysunek nr E-12 str. 2/2 - Plan oświetlenia ewakuacyjnego. Piwnica - załącznik nr 2.2.4 do siwz,
  - Rysunek nr E-13 str. 1/2 - Plan oświetlenia ewakuacyjnego. Parter - załącznik nr 2.2.5 do siwz,
  - Rysunek nr E-13 str. 2/2 - Plan oświetlenia ewakuacyjnego. Parter - załącznik nr 2.2.6 do siwz,
  - Rysunek nr E-14 str. 1/2 - Plan oświetlenia ewakuacyjnego. I Piętro - załącznik nr 2.2.7 do siwz,
  - Rysunek nr E-14 str. 2/2 - Plan oświetlenia ewakuacyjnego. I Piętro - załącznik nr 2.2.8 do siwz,
  - Rysunek nr E-15 str. 1/2 - Plan oświetlenia ewakuacyjnego. II Piętro - załącznik nr 2.2.9 do siwz,
  - Rysunek nr E-15 str. 2/2 - Plan oświetlenia ewakuacyjnego. II Piętro - załącznik nr 2.2.10 do siwz,
  - Rysunek nr E-16 str. 1/2 - Plan oświetlenia ewakuacyjnego. III Piętro - załącznik nr 2.2.11 do siwz,
  - Rysunek nr E-16 str. 2/2 - Plan oświetlenia ewakuacyjnego. III Piętro - załącznik nr 2.2.12 do siwz,
  - Rysunek nr E-21 - Schemat instalacji SAP - załącznik nr 2.2.13 do siwz,
  - Rysunek nr E-22 str. 1/2 - Plan instalacji SAP Piwnica - załącznik nr 2.2.14 do siwz,
  - Rysunek nr E-22 str. 2/2 - Plan instalacji SAP Piwnica - załącznik nr 2.2.15 do siwz,
  - Rysunek nr E-23 str. 1/2 - Plan instalacji SAP Parter - załącznik nr 2.2.16 do siwz,
  - Rysunek nr E-23 str. 2/2 - Plan instalacji SAP Parter - załącznik nr 2.2.17 do siwz,
  - Rysunek nr E-24 str. 1/2 - Plan instalacji SAP I Piętro - załącznik nr 2.2.18 do siwz,
  - Rysunek nr E-24 str. 2/2 - Plan instalacji SAP I Piętro - załącznik nr 2.2.19 do siwz,
  - Rysunek nr E-25 str. 1/2 - Plan instalacji SAP II Piętro - załącznik nr 2.2.20 do siwz,
  - Rysunek nr E-25 str. 2/2 - Plan instalacji SAP II Piętro - załącznik nr 2.2.21 do siwz,
  - Rysunek nr E-26 str. 1/2 - Plan instalacji SAP III Piętro - załącznik nr 2.2.22 do siwz,
  - Rysunek nr E-26 str. 2/2 - Plan instalacji SAP III Piętro - załącznik nr 2.2.23 do siwz.
  3.3. Projekt Budowlany - Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej budynku biurowego B Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych - Samorządowego Zakładu Budżetowego położonego w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74 (dz. nr 6/10, obręb 40) - załącznik nr 3 do siwz
  1) Branża budowlana - załącznik nr 3.1 do siwz
  - Rysunek nr 1 - Plan Sytuacyjny - załącznik nr 3.1.1 do siwz,
  - Rysunek nr W1 - Wentylacja - Rzut piwnicy - załącznik nr 3.1.2 do siwz,
  - Rysunek nr W2 - Wentylacja rzut parteru - załącznik nr 3.1.3 do siwz,
  - Rysunek nr W3 - Wentylacja rzut I piętra - załącznik nr 3.1.4 do siwz,
  - Rysunek nr W4 - Wentylacja rzut II piętra - załącznik nr 3.1.5 do siwz,
  - Rysunek nr W5 - Wentylacja rzut III piętra - załącznik nr 3.1.6 do siwz,
  - Rysunek nr W6 - Wentylacja rzut dachu - załącznik nr 3.1.7 do siwz,
  - Rysunek nr W7 - Wentylacja Przekrój A-A - załącznik nr 3.1.8 do siwz.
  2) Instalacje elektryczne - załącznik nr 3.2 do siwz,
  - Rysunek nr E-01 - Schemat główny tablicy TW - załącznik nr 3.2.1 do siwz,
  - Rysunek nr E-02 - Widok tablicy TW - załącznik nr 3.2.2 do siwz,
  - Rysunek nr E-03 - Plan Instalacji elektr. Wentylacja - III pietro - załącznik nr 3.2.3 do siwz,
  - Rysunek nr E-04 str. 1/2 - Plan Instalacji elektr. Wentylacja - dach - załącznik nr 3.2.4 do siwz,
  - Rysunek nr E-04 str. 2/2 - Plan Instalacji elektr. Wentylacja - dach - załącznik nr 3.2.5 do siwz,
  - Rysunek nr E-05 - Plan Instalacji elektr. - Wentylacja - węzeł cieplny - załącznik nr 3.2.6 do siwz.
  3.4. Projekt Wykonawczy - Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej budynku biurowego B Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych - Samorządowego Zakładu Budżetowego położonego w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74 (dz. nr 6/10, obręb 40) - załącznik nr 4 do siwz,
  1) Branża budowlana - załącznik nr 4.1 do siwz,
  - Rysunek nr 1 - Plan Sytuacyjny - załącznik nr 4.1.1 do siwz,
  - Rysunek nr W1 - Wentylacja - Rzut piwnicy - załącznik nr 4.1.2 do siwz,
  - Rysunek nr W2 - Wentylacja rzut parteru - załącznik nr 4.1.3 do siwz,
  - Rysunek nr W3 - Wentylacja rzut I piętra - załącznik nr 4.1.4 do siwz,
  - Rysunek nr W4 - Wentylacja rzut II piętra - załącznik nr 4.1.5 do siwz,
  - Rysunek nr W5 - Wentylacja rzut III piętra - załącznik nr 4.1.6 do siwz,
  - Rysunek nr W6 - Wentylacja rzut dachu - załącznik nr 4.1.7 do siwz,
  - Rysunek nr W7 - Wentylacja Przekrój A-A - załącznik nr 4.1.8 do siwz.
  2) Instalacje elektryczne - załącznik nr 4.2 do siwz,
  - Rysunek nr E-01 - Schemat główny tablicy TW - załącznik nr 4.2.1 do siwz,
  - Rysunek nr E-02 - Widok tablicy TW - załącznik nr 4.2.2 do siwz,
  - Rysunek nr E-03 - Plan Instalacji elektr. Wentylacja - III pietro - załącznik nr 4.2.3 do siwz,
  - Rysunek nr E-04 str. 1/2 - Plan Instalacji elektr. Wentylacja - dach - załącznik nr 4.2.4 do siwz
  - Rysunek nr E-04 str. 2/2 - Plan Instalacji elektr. Wentylacja - dach - załącznik nr 4.2.5 do siwz
  - Rysunek nr E-05 - Plan Instalacji elektr. Wentylacja - węzeł cieplny - załącznik nr 4.2.6 do siwz
  3.5. Specyfikacja techniczna do projektu budowlanego remontu budynku biurowego B GZNK położonego w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74 w zakresie poprawy warunków użytkowania, instalacji elektrycznych SAP oraz oświetlenia dróg ewakuacyjnych dz. nr 6/10, obręb 40 - załącznik nr 5 do siwz.
  3.6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Remont budynku biurowego B GZNK położonego w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74 - instalacje elektryczne SAP oraz oświetlenia dróg ewakuacyjnych - Roboty instalacji elektrycznych - załącznik nr 6 do siwz.
  3.7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Wentylacja mechaniczna pomieszczeń w budynku biurowym B Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowego Zakładu Budżetowego w Gdańsku ul. Partyzantów 74 - Roboty elektryczne - załącznik nr 7 do siwz.
  3.8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Projekt wentylacji mechanicznej hybrydowej w biurowym B zlokalizowanego w Gdańsku ul. Partyzantów 74 - Roboty instalacyjne. Instalacja wentylacji - załącznik nr 8 do siwz.
  3.9. Przedmiary - remontu budynku biurowego B GZNK położonego w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74 w zakresie poprawy warunków użytkowania, instalacji elektrycznej SAP oraz oświetlenia dróg ewakuacyjnych Gdańsk ul. Partyzantów 74 - branża ogólnobudowlana - załącznik nr 9 do siwz.
  3.10. Przedmiar robót. Dostosowanie budynku B GZNK do przepisów p. pożarowych Gdańsk, ul. Partyzantów 74 - branża elektryczna - załącznik nr 10 do siwz.
  3.11. Przedmiar robót. Budynek biurowy B GZNK - instalacje elektryczne wentylacji: węzeł cieplny, III piętro i dach Gdańsk, ul. Partyzantów 74 - branża elektryczna - załącznik nr 11 do siwz.
  3.12. Przedmiar robót. Budynek Biurowy B GZNK - Instalacja wentylacji mechanicznej, higrosterowna + prace kominiarskie - załącznik nr 12 do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania robót
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gznk.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach