Przetargi.pl
Usługi wywozu odpadow komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez zamawiającego

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego ogłasza przetarg

 • Adres: 91-427 Łódź, ul. Kamińskiego 7/9
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 2055871 , fax. 042 2055873
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
  ul. Kamińskiego 7/9 7/9
  91-427 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 2055871, fax. 042 2055873
  REGON: 10013470800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.znwl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi wywozu odpadow komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez zamawiającego z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów (szkło, plastik, makulatura): Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części: Część I zamówienia (Zadanie nr 1): 1) Łódź, ul. Kamińskiego 7/9: - wywóz 1 pojemnika (1,1 m?) opadów komunalnych 2 razy ma tydzień, - wywóz 1 pojemnika (1,1 m?) opadów komunalnych z selektywnej zbiórki 1 raz na tydzień. 2) Łódź, al. Piłsudskiego 8: - wywóz 8 pojemników (0,7 m?) opadów komunalnych 2 razy na tydzień, - wywóz 3 pojemników (0,7 m?) opadów komunalnych z selektywnej zbiórki 1 raz na tydzień. 3) Łódź, ul. Żeromskiego 74/76: - wywóz 1 pojemnika (1,1 m?) opadów komunalnych 1 raz na 2 tygodnie, - wywóz 1 pojemnika (1,1 m?) opadów komunalnych z selektywnej zbiórki 1 raz na miesiąc. 4) Łódź, ul. Solna 14: - wywóz 1 pojemnika (1,1 m?) opadów komunalnych 2 razy na tydzień, - wywóz 1 pojemnika (1,1 m?) opadów komunalnych z selektywnej zbiórki 1 raz na 2 tygodnie. 5) Łódź, ul. Roosevelta 15: - wywóz 1 pojemnika (1,1 m?) opadów komunalnych 2 razy na tydzień, - wywóz 1 pojemnika (1,1 m?) opadów komunalnych z selektywnej zbiórki 1 raz na 2 tygodnie. 6) Łódź, ul. Targowa 77: - wywóz 1 pojemnika (0,11 m?) opadów komunalnych 1 raz na 2 tygodnie, - wywóz 1 pojemnika (0,11 m?) opadów komunalnych z selektywnej zbiórki 1 raz na miesiąc. 7) Łódź, ul. Snycerska 8: - wywóz 1 pojemnika (1,1 m?) opadów komunalnych 2 razy na tydzień, - wywóz 1 pojemnika (1,1 m?) opadów komunalnych z selektywnej zbiórki 1 raz na 2 tygodnie. 8) Łódź, ul. Wycieczkowa 86: - wywóz 2 pojemników (0,24 m?) opadów komunalnych 1 raz na miesiąc, - wywóz 2 pojemników (0,24 m?) opadów komunalnych z selektywnej zbiórki 1 raz na miesiąc. 9) Łódź, ul. Narutowicza 34: - wywóz 1 pojemnika (0,24 m?) opadów komunalnych 1 raz na miesiąc, - wywóz 1 pojemnika (0,24 m?) opadów komunalnych z selektywnej zbiórki 1 raz na miesiąc. 10) Sieradz, ul. Wojska Polskiego 73: - wywóz 1 pojemnika (1,1 m?) opadów komunalnych 1 raz na tydzień, - wywóz 1 pojemnika (1,1 m?) opadów komunalnych z selektywnej zbiórki 1 raz na 2 tygodnie. 11) Mierzyn 64a, gm. Rozprza: - wywóz 1 pojemnika (0,24 m?) opadów komunalnych 1 raz na miesiąc, - wywóz 1 pojemnika (0,24 m?) opadów komunalnych z selektywnej zbiórki 1 raz na miesiąc. 12) Piotrków Trybunalski, ul. POW 3: - wywóz 1 pojemnika (0,24 m?) opadów komunalnych 1 raz na miesiąc, - wywóz 1 pojemnika (0,24 m?) opadów komunalnych z selektywnej zbiórki 1 raz na miesiąc. 13) Piotrków Trybunalski, ul. Zamkowa 24: - wywóz 1 pojemnika (0,24 m?) opadów komunalnych 1 raz na 2 tygodnie, - wywóz 1 pojemnika (0,24 m?) opadów komunalnych z selektywnej zbiórki 1 raz na miesiąc. 14) Warta, ul. Sieradzka 7A (32/15): - wywóz 1 pojemnika (1,1 m?) opadów komunalnych 1 raz na tydzień, - wywóz 1 pojemnika (1,1 m?) opadów komunalnych z selektywnej zbiórki 1 raz na 2 tygodnie. 15) Rawa Mazowiecka, ul. Jeżowska 10: - wywóz 5 pojemników (0,11 m?) opadów komunalnych 1 raz na miesiąc, - wywóz 2 pojemników (0,11 m?) opadów komunalnych z selektywnej zbiórki 1 raz na miesiąc. Część II zamówienia (Zadanie nr 2): Łódź, ul. Sienkiewicza 3: - wywóz 5 pojemników (1,1 m?) opadów komunalnych 2 razy na tydzień, - wywóz 2 pojemników (1,1 m?) opadów komunalnych z selektywnej zbiórki 1 raz na tydzień. Część III zamówienia (Zadanie nr 3): Łódź, ul. Narutowicza 58: - wywóz 1 pojemnika (1,1 m?) opadów komunalnych 2 razy na tydzień, - wywóz 1 pojemnika (1,1 m?) opadów komunalnych z selektywnej zbiórki 1 raz na tydzień
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.znwl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach