Przetargi.pl
USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O., PRZY UL. SPORTOWEJ 8 ORAZ SPORTOWEJ 3 W KLESZCZOWIE.

"SOLPARK KLESZCZÓW" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 731 65 00
 • Data zamieszczenia: 2016-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "SOLPARK KLESZCZÓW" Sp. z o.o.
  ul. Sportowa 8 8
  97-410 Kleszczów, woj. łódzkie
  tel. 44 731 65 00
  REGON: 10068625300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O., PRZY UL. SPORTOWEJ 8 ORAZ SPORTOWEJ 3 W KLESZCZOWIE.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4. Opis Przedmiotu Zamówienia 4.1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa Utrzymania Czystości w Obiektach Solpark Kleszczów Sp. z o.o., przy ul. Sportowej 8 oraz Sportowej 3 w Kleszczowie. 4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1) załącznik nr 2 do SIWZ - częstotliwość wykonywania usług 2) załącznik nr 3 do SIWZ - wyszczególnienie poszczególnych czynności związanych z utrzymaniem czystości w obiektach 3) załącznik nr 4 do SIWZ - harmonogram pracy 4.3. W skład kompleksu wchodzą następujące obiekty: obiekt przy ul. Sportowej 8 1) część ogólna kompleksu - wejście główne, informacja, obsługa klienta, kasy, szatnia ogólna, windy; na poziomie -1: kręgielnia, sala bilardowa; na poziomie +1; pizzeria 2) część basenowa - basen sportowy o dł. 25m, basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią wodną, dziką rzeką, brodzikiem, basen dla dzieci, jacuzzi, basen zewnętrzny z plażą i brodzikiem dla dzieci, szatnie i zaplecza sanitarne, widownia na basenie, na piętrze pomieszczenia do odnowy biologicznej, sauny suche i mokre, grota solna, kriokapsuła oraz sala ćwiczeń, salon masażu, solarium 3) hala sportowa, przebieralnie z sanitariatami, sala klubowa, pokoje trenerów, magazyny sprzętu, sale fitness, siłownia, widownia na piętrze 4) gimnazjum na 240 osób - sale lekcyjne, sale komputerowe, pokoje nauczycielskie, sanitariaty, hole, klatki schodowe, komunikacja 5) liceum na 318 osób - sale lekcyjne, sale komputerowe, pokoje nauczycielskie, sanitariaty, hole, klatki schodowe, komunikacja 6) centrum kultury - duża sala konferencyjno-widowiskowa na 268 osób (aula), sala konferencyjna na 40 osób, zaplecza socjalno techniczne, restauracja z zapleczem 7) internat - 2 pokoje sześcioosobowe, 16 pokoi trzyosobowych, 8 pokoi dwuosobowych oraz 2 pomieszczenia pomocnicze (świetlica, pokój wychowawczy) 8) pokoje noclegowe - 14 pokoi dwuosobowych 9) łącznik pomiędzy częścią sportową a dydaktyczną z pomieszczeniami biblioteki oraz pomieszczeniami biurowymi i technicznymi. Obiekt przy ul. Sportowej 3 1) poziom -1 - pomieszczenia pralni, łazienki i komunikacja, 2) poziom 0 - pokoje hotelowe wraz z przedsionkami i łazienkami, komunikacja, biuro recepcji, hol recepcji, pomieszczenia biurowe , sala konferencyjna, klatka schodowa, pomieszczenia gastronomii, restauracja, sala pomarańczowa, szatnia, winiarnia, grill. 3) poziom +1 część nowa - pokoje hotelowe, magazyn bielizny czystej, magazyn bielizny brudnej, pomieszczenia pomocnicze , hol, klatka schodowa, komunikacja 4) poziom +1 część stara - pokoje hotelowe z przedsionkami i łazienkami, klatki schodowe i komunikacja, 4.4. Usługi sprzątania obejmują prace związane z usługą utrzymania czystości w obiekcie wraz z wartością niezbędną do wykonania ww. usług materiałów i środków czystości. Materiały i środki używane do sprzątania muszą być wyłącznie wysokiej jakości, właściwe dla danego rodzaju nawierzchni zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ, dopuszczone do stosowania w tego typu obiektach (muszą posiadać karty charakterystyki substancji, które Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na każde jego żądanie), jednocześnie Wykonawca gwarantuje, iż materiały i środki czystości, które będą wykorzystywane do wykonania powyższych usług będą stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. 4.5. Harmonogram sprzątania (załącznik nr 4 do SIWZ) - sprzątanie obiektu będzie odbywać się przez 7 dni w tygodniu dla części basenowej oraz obiektów hotelowych i w dni robocze dla pozostałych części kompleksu z uwzględnieniem sezonowości (rok szkolny, wakacje, ferie) odpowiednio do treści załączników nr 2 oraz nr 3 do SIWZ. 4.6. Sprzątanie zasadnicze dla poszczególnych części obiektów przy ul. Sportowej 8 oraz Sportowej 3 w Kleszczowie będzie odbywało się bezpośrednio przed otwarciem poszczególnych części obiektów i/lub w sposób bezkolizyjny w trakcie ich funkcjonowania. Sprzątanie oraz usługi prania będą odbywały się zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ 4.7. Wykonawca zapewni wszystkie środki oraz sprzęt i narzędzia konieczne do należytego wykonania usługi. Dostarczone środki muszą posiadać stosowne atesty wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów PZH lub równoważne, które Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde jego żądanie. 4.8. Ustala się, iż środki chemiczne stosowane w obiekcie w celu utrzymania czystości, dezynfekcji oraz prania tkanin powinny posiadać następujące parametry: 1) środki do mycia codziennego maszynowego podłóg - nie gorsze niż produkty klasy Diversey, Lakma, Ecolab lub równoważne tj.: preparaty niskopieniące nie pozostawiające warstwy mydła lub polimerów rozpuszczalnych o pH zbliżonym do 7. 2) codzienne mycie ręczne - nie gorsze parametry niż preparaty klasy Elfix, Lakma, Ecolab lub równoważne tj.: preparaty niskopieniące nie pozostawiające warstwy mydła ani polimerów rozpuszczalnych o pH zbliżonym do 7 na bazie alkoholu. 3) mycie gruntowne - nie gorsze parametry niż preparaty klasy Lakma, Ecolab, Diversey lub równoważnej.: o pH odpowiednim dla rodzaju podłogi nie wchodzącym w interakcje z podłożem 4) mycie sanitariatów - nie gorsze parametry niż preparaty klasy Diversey Lakma, Ecolab, Buzil lub równoważne tj.: o pH odpowiednim do rodzaju podłoża usuwającym osady z mydła i kamienia 5) utrzymanie czystości powierzchni drewnianych (środki z dodatkiem olejów lub wosków) ze względu na zachowanie gwarancji wykonawcy podłoży, Zamawiający zgodnie z wytycznymi producenta dopuszcza jedynie stosowanie preparatów firmy Eukula lub równoważnych. Nie wchodzące w interakcję z podłożem, która powodowała by ich przebarwienie. Właściwości fizykochemiczne zastosowanych preparatów nie mogą powodować zakłóceń pracy obiektów. 6) pokrywanie powierzchni powłokami polimerowymi (preparaty nie gorsze niż klasy Lakma, Ecolab, Diversay lub równoważne) - polimery muszą być łatwo striperowane, nie mogą powodować odkształceń powierzchni ani zmienić ich właściwości użytkowych. 7) pranie wykładzin - preparaty klasy firmy Diversey, Lakma, Ecolab lub równoważne tj.: preparaty muszą gwarantować doczyszczenie powierzchni i nie mogą powodować odbarwień ani zmieniać właściwości pranych wykładzin. 8) mycie szyb, przeszkleń zewnętrznych, powierzchni szklanych - preparaty klasy Diversey, Lakma, Elfix, Ecolab lub równoważne tj.: mycie powierzchni szklanych nie może wiązać się z utratą ich przezierności, zmiany właściwości ani powodować uszkodzeń fizycznych. Preparaty muszą być skuteczne zarówno w przypadku mycia szyb zewnętrznych jak usuwania osadów i zabrudzeń wewnątrz budynków. 9) pranie tkanin w pralni i maglowanie (ubrania robocze i inne, pościele, firany, materiały restauracyjne) - profesjonalne proszki do prania (do koloru i białego), płyny do płukania tkanin, wybielacz, odplamiacz (do białego i do koloru) - środki klasy Ecolab, Diversey Barlon, lub równoważne, spełniające europejskie wymagania ISO 9001 i posiadające atesty PZH. przewidywane zużycie roczne profesjonalny proszek do prania 600 kg krochmal 270 l płyn do płukania - 200 l (koncentraty) wybielacz 200 l 4.9. Wykonawca przekaże środki utrzymania czystości oraz higieny do pokoi internatowych i aneksów kuchennych takie jak: 1) 8 szt. mopów płaskich 2) 28 szt. ściereczek podłogowych, flanelowych 3) 30 l uniwersalnego płynu do mycia powierzchni zmywalnych - w opakowaniach litrowych 4) 10 l płynów do mycia okien i przeszkleń w butelkach z rozpylaczem 5) 170 opakowań worków na śmieci o pojemności 30 l ( 1 op. - 30 szt.) 6) 20 l płynu do mycia naczyń 7) 4 szt. szczotki do zamiatania na długim kiju Wykonawca dostarczy ww. środki w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy. 4.10. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać z zachowaniem przepisów sanitarno-epidemiologicznych, ppoż, BHP, przepisów wewnętrznych SOLPARK KLESZCZÓW Sp. z o.o. . ( w tym w szczególności Zasad bezpieczeństwa ekipy sprzątającej lub technicznej przy wykonywaniu prac w sąsiedztwie niecek basenowych ; Instrukcji i zasad sprzątania pokoi hotelowych oraz Instrukcji obsługi urządzeń pralniczych),a także innych dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. Środki chemiczne, przeznaczone do należytego wykonania usługi, winny posiadać wymagane atesty np. PZH lub równoważne, muszą być zgodne z przepisami BHP i p.poż. oraz muszą być dopuszczone do stosowania na terenie kraju. Środki higieniczne (mydło, kostki zapachowe, proszki do prania, płyny do płukania tkanin, ręczniki papierowe, papier toaletowy, odświeżacze, worki na śmieci itp.) muszą być wysokiej jakości, stosownie do rodzaju i charakteru obiektu: 1) mydło - min 10% substancji mydlących, zapach do ustalenia przed podpisaniem umowy 2) papier toaletowy - min dwuwarstwowy, biały min 75%, gramatura 32g/m2 3) ręczniki ZZ - białe min 75%, gramatura 38g/m2 4) odświeżacze zapachowe powietrza (w aerozolu, sztyftach lub zawieszkach oraz wkłady do elektronicznych dozowników zapachowych typu Freshmatic max, znajdujących się w obiektach) o nucie zapachowej ustalonej z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. 5) wysokiej jakości proszki do prania (odrębnie do koloru i odrębnie do białego) oraz płyny do płukania tkanin, krochmal, wybielacze i odplamiacze do tkanin - zgodnie z pkt. 4.8. ppkt. 9) SIWZ 6) jednorazowe obuwie ochronne oraz jednorazowe reklamówki na obuwie w ilości: a. jednorazowe obuwie ochronne: przewidywane zużycie roczne: 8750 szt. b. reklamówki jednorazowe o rozmiarze 30x55: prognozowane zużycie roczne 58.500 szt. c. reklamówki jednorazowe o rozmiarze 20x45: prognozowane zużycie roczne 55.000 szt. 4.11. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu do pisemnej akceptacji - wykaz stosowanych środków czystości oraz higieny wraz z odpowiednią dokumentacją potwierdzającą, iż spełniają one wymagania w zakresie ich zastosowania do odpowiednich nawierzchni znajdujących się w obiektach oraz że mają właściwe parametry, co jednocześnie stanowi warunek uzyskania akceptacji. W przypadku braku akceptacji Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych do przedłożenia innej, właściwej propozycji ww. środków, spełniających warunki umowy pod rygorem wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem kar umownych w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia określonej w § 8 ust.1 umowy. 4.12. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w swojej siedzibie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu - codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 - do godz. 15:00. 4.13. Wykonawca zapewni: 1) środki czystości, dezynfekcji, zapachowe, (do podłóg, posadzek, wykładzin, glazury, luster/szyb, ekranów, mebli, plastików, umywalek, misek sedesowych, pisuarów, baterii łazienkowych, do usuwania gumy do żucia, obić welurowych foteli, czyszczenia tkaniny obiciowej stołów do gry w bilarda, preparaty do konserwacji obić skórzanych, preparaty polimerowe do posadzek syntetycznych, środki do olejowania podłóg drewnianych oraz stripery,) oraz higieny (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, worki na śmieci), jednorazowe obuwie ochronne i jednorazowe reklamówki na obuwie zmienne. 2) odświeżacze zapachowe powietrza (w aerozolu, sztyftach lub zawieszkach oraz wkłady do elektronicznych dozowników zapachowych znajdujących się w obiektach typu Freshmatic max) 3) środki chemiczne do prania (proszki, płyny do płukania tkanin, odplamiacze, wybielacze i krochmal) 4) obsługę pralni znajdującej się w obiekcie przy ul. Sportowej 3 w Kleszczowie 5) wynoszenie nieczystości do wyznaczonych miejsc (śmietników) i segregowanie ich do odpowiednich pojemników 6) stosowanie wszelkich dostępnych urządzeń sprzątających (profesjonalnych): odkurzaczy (na sucho i mokro), maszyn zamiatających, myjących, szorujących, polerujących, froterek, itp. 7) usuwanie wszelkich napisów-malowideł sporządzonych przez osoby trzecie, jak również naklejeń 8) sprzątanie pomieszczeń podlegających specjalnej ochronie (serwerownia, magazynki sprzętu elektronicznego, pomieszczenia technologiczne) w czasie godzin pracy i w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego 9) niezbędną obsadę osobową związaną z wymianami grup hotelowych w szczególności weekendowych co wiąże się z koniecznością posprzątania większej ilości pokoi w krótkim czasie (wymiana grup pobytowych) 4.14. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu usług będą posiadały przeszkolenie bhp i ppoż. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest respektować przepisy prawa pracy (zawieranie umów o pracę, przestrzeganie praw pracownika), przepisy prawa cywilnego (zawieranie umów cywilnoprawnych), przepisy dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych. 4.15. Zamawiający wymaga aby 12 osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia (odpowiedzialnych za strategiczne dla Zamawiającego punkty, tj. Internat, Gimnazjum, Liceum, Hotel i Część basenowa) zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę na czas nie krótszy niż termin wykonania zamówienia. 4.16. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawić listę osób, które będą uczestniczyły w zamówieniu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonywania zamówienia a także zakresu wykonywania przez nich czynności wraz z aktualnymi książeczkami zdrowia, ( jeśli są wymagane), zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy oczekuje, aby Wykonawca dysponował min. 25 osobami przeznaczonymi tylko i wyłącznie do wykonywania niniejszego przedmiotu zamówienia, zapewniając tym samym ciągłą obsługę obiektów - zgodnie z harmonogramem pracy (załącznik nr 4 do SIWZ) - pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem kar umownych w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu zamówienia określonej w § 8 ust.1 umowy. Wraz z listą osób, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia: a) Potwierdzenia zawarcia 12 umów o pracę na czas nie krótszy niż termin zamówienia. b) Certyfikatu lub zaświadczenia o posiadaniu umiejętności stosowania zasad dezynfekcji w obiekcie użyteczności publicznej wydanym przez producenta materiałów dezynfekujących dla min. 2 osób. c) Certyfikatu lub zaświadczenia wydanego przez producenta sprzętu do ozonowania o posiadaniu niezbędnej wiedzy do przeprowadzenia dezynfekcji powietrza z użyciem ozonu dla min. 2 osób. d) Zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokościach - dla min. 10 osób w tym min. dla 3 mężczyzn. 4.17. Wykonawca wykaże posiadanie urządzeń technicznych - sprzętu mechanicznego w celu realizacji zamówienia na stałe przeznaczonego na potrzeby obiektów SOLPARK KLESZCZÓW Sp. z o.o. (do czyszczenia każdego rodzaju powierzchni) wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, posiadających deklarację zgodności: certyfikat CE - zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ. 4.18. W czasie wykonywania usług określonych w załączniku nr 2 i nr 3 do SIWZ, Wykonawca wyznaczy spośród personelu - osoby nadzorujące - brygadzistów, które będą na terenie obiektu - codziennie, w przedziale czasu pracy służb sprzątających na terenie obiektu. 4.19. Wszelkie zmiany w stosowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego harmonogramach wykonania prac muszą uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy za wyjątkiem realizacji usług zleconych pisemnie przez Zamawiającego - w szczególności określone w zał. nr 2 do SIWZ pkt. X. i XI w porozumieniu z Zamawiającym. 4.20. Wszelkie zmiany w stosowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego środkach czystości i higieny muszą uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 23. Informacja dotycząca Wadium i Zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 15.000,00 PLN 2) Ostateczny termin wniesienia wadium upływa dnia 31.05.2016 r. do godz.1030 3) Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych (w postaci oryginału dokumentu) lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych (w postaci oryginału dokumentu) - gwarantowane na czas związania z ofertą; gwarancjach ubezpieczeniowych (w postaci oryginału dokumentu) - gwarantowane na czas związania z ofertą; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.14.1804). W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji Wykonawca do oferty załączy 2 egz. gwarancji: ksero gwarancji poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do działania w firmie Wykonawcy oraz oryginał gwarancji. Ksero gwarancji będzie częścią oferty, trwale z ofertą połączoną jako Załącznik do SIWZ, natomiast oryginał gwarancji stanowić będzie odrębny dokument, który zostanie niezwłocznie przez Zamawiającego zwrócony Gwarantowi, z chwilą wygaśnięcia odpowiedzialności Gwaranta. Wykonawca wraz z gwarancją załączy odpis z KRS Gwaranta - firmy udzielającej gwarancji na potwierdzenie, że osoby, które złożyły podpisy na dokumencie gwarancji są umocowane do działania w firmie Gwaranta, ewentualnie z załączeniem niezbędnych pełnomocnictw w celu zachowania ciągłości umocowań prawnych. Odpis z KRS Gwaranta i niezbędne pełnomocnictwa należy przedłożyć w 1 egz. i trwale z ofertą połączyć. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: BANK MILLENNIUM Nr rachunku: 39 1160 2202 0000 0001 6247 5005 z zaznaczeniem Wadium - CRZPU/ 7 /2016 - Usługa Utrzymania Czystości w obiektach SOLPARK KLESZCZÓW Sp. z o.o., przy ul. Sportowej 8 oraz Sportowej 3 w Kleszczowie. 4) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt. 9). 5) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt. 4) jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10) W zakresie wadium obowiązują uregulowania Pzp zawarte w art. 45 i 46

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: TERMIN PŁATNOŚCI
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.solpark.bip.kleszczow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach