Przetargi.pl
Usługa opracowania graficznego, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego kalendarzy na 2023 rok

Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-029 Lublin, Artura Grottgera 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 814416635
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie
  Artura Grottgera 4
  20-029 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814416635
  REGON: 431019170
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa opracowania graficznego, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego kalendarzy na 2023 rok
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach