Przetargi.pl
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Skarżysko-Kamienna wraz z innymi jednostkami organizacyjnymi – 3 części

GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA ogłasza przetarg

 • Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, Sikorskiego 18
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 784-073-119
 • Data zamieszczenia: 2023-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA
  Sikorskiego 18
  26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie
  tel. 784-073-119
  REGON: 291009870
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skarzysko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Skarżysko-Kamienna wraz z innymi jednostkami organizacyjnymi – 3 części
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach