Przetargi.pl
Sporządzenie dokumentacji projektowo - wykonawczej dot. budowy obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993

Powiat Jasielski ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, Rynek 18
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48 13 448 64 10
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jasielski
  Rynek 18
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. +48 13 448 64 10
  REGON: 370440258
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.jaslo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie dokumentacji projektowo - wykonawczej dot. budowy obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach