Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Rzeszowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35310 Rzeszów, ul. Bp.Józefa Sebastiana Pelczara
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 177 482 550 , fax. 177 482 560
 • Data zamieszczenia: 2016-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Rzeszowie
  ul. Bp.Józefa Sebastiana Pelczara 3
  35310 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 177 482 550, fax. 177 482 560
  REGON: 18074028900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Rzeszowie z podziałem na 8 części:Część I zamówienia: Pozostałe artykuły spożywcze /wg ważnej daty do spożycia - w okresie zaplanowanej przez zamawiającego dostawy i zużycia/, Część II zamówienia: Jarzyny, warzywa i owoce /świeże, dobrej jakości/, Część III zamówienia: Mięso wieprzowe, wołowe /świeże z bieżącej produkcji, nie wakowane/, Część IV zamówienia: Wędliny wieprzowe i drobiowe /świeże, nie wakowane/ Zawierające nie mniej jak 70% mięsa w 100g produktu, o obniżonej zawartości tłuszczu, sodu/soli), Część V zamówienia: Mleko i przetwory mleczne, desery /wg ważnej daty do spożycia – w okresie zaplanowanej przez zamawiającego dostawy i zużycia/ Towary mają posiadać na opakowaniu znak /elipsy z 8-cyfrowym nr indentyfikacyjnym oraz PL i WE/. Serki i jogurty mają zawierać nie więcej niż 15g cukrów w 100g/ ml produktu gotowego do spożycia, oraz bez dodatku syropu glukozowo- fruktozowego jak i innych substancji słodzących (rozporządzenie WE nr 1333/2008), Część VI zamówienia: Jaja /z bieżącej produkcji/, Część VII zamówienia: Produkty głęboko mrożone /bez wtórnego zamrażania/ gat. I (wg ważnej daty do spożycia - w okresie zaplanowanej przez zamawiającego dostawy i zużycia), Część VIII zamówienia: Mięso drobiowe, porcje rosołowe /świeże z bieżącej produkcji/. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - załącznik nr 2 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach