Przetargi.pl
Rewitalizacja kompleksu basenów w Oleśnie

Gmina Olesno ogłasza przetarg

 • Adres: 46-300 Olesno, Pieloka 21
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 343597841 , fax. 343597842
 • Data zamieszczenia: 2023-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olesno
  Pieloka 21
  46-300 Olesno, woj. opolskie
  tel. 343597841, fax. 343597842
  REGON: 151398600
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja kompleksu basenów w Oleśnie
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach