Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu

Gmina Niemodlin ogłasza przetarg

 • Adres: 49100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 606 295 , fax. 774 606 260
 • Data zamieszczenia: 2016-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niemodlin
  ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
  49100 Niemodlin, woj. opolskie
  tel. 774 606 295, fax. 774 606 260
  REGON: 53141319400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w następującej wysokości na każdą część/ trasę odrębnie, na którą Wykonawca składa ofertę: 1)dla części od 1 do 5, czyli TRASY 1 do TRASY 5: 300 złotych, 2)dla części 6, tj. TRASY 6: 100 złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach