Przetargi.pl
Dzierżawa zgrzewarki do sterylnego łączenia drenów wraz z dostawą materiałów zużywalnych oraz dostawa nożyków do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45372 Opole, ul. Kośnego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 410 820 , fax. 774 410 821
 • Data zamieszczenia: 2017-02-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
  ul. Kośnego 55
  45372 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 410 820, fax. 774 410 821
  REGON: 29210300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa zgrzewarki do sterylnego łączenia drenów wraz z dostawą materiałów zużywalnych oraz dostawa nożyków do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części: Zadanie nr 1– dzierżawa zgrzewarki do sterylnego łączenia drenów wraz z dostawą materiałów zużywalnych do wykonania 15 000 zgrzewów. Zadanie nr 2 – sukcesywna dostawa nożyków do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów Nożyki będą wykorzystywane w zgrzewarce typ S.C.-201AH TSCD Terumo Sterole Tubing Walder firmy Terumo w związku z czym muszą być kompatybilne ze wskazanym urządzeniem. Ilość docelowa dostawy – 10 000 szt.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach