Przetargi.pl
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do Rozbudowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie przy ul. Orkana 6 w ramach zadania: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach ”

Starostwo Powiatowe w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, Piastowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 085 065 , fax. 774 085 065
 • Data zamieszczenia: 2017-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Nysie
  Piastowska 33
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 774 085 065, fax. 774 085 065
  REGON: 53141222000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do Rozbudowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie przy ul. Orkana 6 w ramach zadania: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach