Przetargi.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju

Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji ogłasza przetarg

 • Adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4785302 , fax. 032 4785350
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
  Al. Piłsudskiego 60 60
  44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 032 4785302, fax. 032 4785350
  REGON: 00052368990927
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastrzebie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonawca zobowiązany jest wykonać do dnia 30.11.2016 r. remont cząstkowy na drogach: Katowicka, Kondziołowiec, Dworcowa, Jana Nowaka Jeziorańskiego, Krakowska, Mazurowiec, Solidarności, Staszica, św. Katarzyny, św. Jana Nepomucena, Asnyka, Bednorza, Bogoczowiec, Boya Żeleńskiego, Boża Góra Prawa, Boża Góra Lewa, Brzechwy, Długa, Dunikowskiego, Findera, Gałczyńskiego, Górnicza, Kopernika, Krasickiego, Kraszewskiego, Lechonia, Ligonia, Lompy, Moniuszki, Morcinka, Norwida, Okopowa, PCK, Piastów, Polna, Prusa, Przybosia, Reymonta, Równoległa, Sienkiewicza, Staffa, Stodoły, Strażacka, Szybowa, Twardowskiego, Wierzyńskiego, Wyspiańskiego, Zapolskiej, Bananowa, Bema, Boczna, Brodecka, Chabrowa, Dębina, Dybów, Edukacyjna, Fredry, Gajowa, Górna, Jagodowa, Kombatantów, Kościelniok, Kwiatowa, Ludowa, Łączna, Łąkowa, Malchera, Malinowa, Miła, Myśliwska, Nowa, Obracaja, Odpolany, Osiedle 1000 lecia, Osadników, Osińska, Partyzantów, Plebiscytowa, Rajska, Ruchu Oporu, Siewna, Sławika, Truskawkowa, Wesoła, Wodeckiego, Wojska Polskiego, Wolności, Zamkowa, Zbożowa, Akacjowa, Astrów, Batorego, Beskidzka, Bratków, Brzozowa, Bukowa, Czecha, Dębowa, Goździków, Harcerska, Irysów, Jagiellończyka, Jasna, Jodłowa, Jesionowa, Kaszubska, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Konopnickiej, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Krótka, Kurpiowska, Kusocińskiego, Leśna, Lipowa, Łokietka, Łowicka, Małopolska, Marusarzówny, Mazurska, Karola Miarki, Mickiewicza, Miodowa, Narcyzów, Ofiar Faszyzmu, Olszowa, Orzeszkowej, Pomorska, Prosta, Różana, Sawickiej, Słowackiego, Sobieskiego, Sosnowa, Stokrotek, Szkolna, Śląska, Świerkowa, Turystyczna, Warmińska, Wieczorka, Wielkopolska, Wierzbowa, Wiśniowa, Witczaka, Wrzosowa, Zielona, Zioły, Żeromskiego, Biadoszek, Chlebowa, Frysztacka, Kasztanowa(od Armii Krajowej), Kilińskiego, Kołłątaja, Konduktorska, Kościelna, Majowa, Maryjowiec, Piaskowa, Piesza, Przemysłowa, Rejtana, Ruptawska, Rycerska, Sadowa, Spacerowa, Torowa, Traugutta, Widokowa, Wiejska, Wyszyńskiego, Ździebły, Żwirki i Wigury, Bracka, Brzeziny, Budowlana, Chełmońskiego, Czyża, Długosza, Gliniana, Gospodarska, Grzybowa, Husarska, Kłosowa, Kochanowskiego, Kosynierów, Malczewskiego, Matejki, Młyńska, Okrzei, Oliwkowa, Płonki, Pochyła, Podleśna, Popiełuszki, Skargi, Skotnia, Skerbenia, Rajdowa, Rolnicza, Ruptawiec, Spokojna, Sportowa, Spółdzielcza, Stawowa, Ułańska, Wiosenna, Wschodnia, Wspólna, Zamecka, Zaciszna, Żytnia, Żyzna. Zamówienie obejmuje wykonanie łącznie: około 5000 m2 naprawa spękań, około 440 m2 powierzchni remontowanych wyrw i spękań - w okresie letnim. Powierzchnia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w okresie trwania umowy. 1) Remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych w okresie letnim wykonany mieszanką mineralno-grysową obejmuje: - wycięcie piłą mechaniczną lub sfrezowanie na głębokość minimum 5 cm z nadaniem regularnego kształtu remontowanej wyrwy - wywiezienie rumoszu z frezowania lub odkucia na plac składowy wykonawcy - oczyszczenie, skropienie dna oraz przesmarowanie ścian remontowanej wyrwy emulsją asfaltową - ułożenie wraz z zagęszczeniem mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej zamkniętej gr. 5 cm - zamknięcie styku nawierzchni nowo wykonanej z nawierzchnią istniejącą poprzez przesmarowanie krawędzi wyremontowanej wyrwy emulsją asfaltową 2) Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym obejmuje: - skropienie nawierzchni emulsja asfaltową kationową szybkorozpadową z jednoczesnym, równomiernym rozsypaniem kruszywa w miejscach skropienia - pielęgnacja nawierzchni poprzez uzupełnienie braków lub usuwanie kruszywa niezwiązanego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jastrzebie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach