Przetargi.pl
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale

MIASTO I GMINA JABŁONOWO POMORSKIE ogłasza przetarg

 • Adres: 87-330 Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566976800 , fax. 566979001
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO I GMINA JABŁONOWO POMORSKIE
  ul. Główna 28
  87-330 Jabłonowo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566976800, fax. 566979001
  REGON: 871118431
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jablonowopomorskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach