Przetargi.pl
Świadczenie usług opiekuńczo-gospodarczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu gminy Białe Błota w 2023 roku

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1A
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 34 94 815
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Betonowa 1A
  86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 34 94 815
  REGON: 091602946
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług opiekuńczo-gospodarczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu gminy Białe Błota w 2023 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na świadczeniu usług opiekuńczo-gospodarczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu gminy Białe Błota w 2023 roku. Specyfikację Warunków Zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem http://platformazakupowa.pl/pn/bialeblota Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w tomach II i III niniejszego SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach